Съвременни подови замазки

by Velislava Panayotova

Днес за направата на подова замазка много често се използват така наречените саморазливни смеси. При различните производители те се срещат с различни наименования – саморазливни смеси, самонивелиращи се смеси, саморазливни замазки и други. Този тип замазки служат за изравняване и нивелиране на основата и се отличават с голяма пластичност, добър вискозитет и по-кратки срокове за втвърдяване. Разтворени във вода такива смеси се разтичат под въздействие на собственото си тегло, запълвайки всички вдлъбнатини и създават равна и здрава повърхност.

Съвременните самонивелиращи се продукти имат качествата на традиционните замазки, но притежават и редица предимства. Те съхнат значително по-бързо – обикновено това става за няколко дни. Използваните в тях пълнители са от много по-дребни фракции и това позволява получаване на много по-гладки повърхности, които трудно могат да се постигнат с обикновени замазки. При саморазливните смеси се допуска много по-малка дебелина на нанасяне на слоя (от 2 до 15 мм). Това е особено ценно, ако помещението има нисък таван, или ако е необходимо да се изгладят незначителни неравности. Някои производители предлагат много бързо втвърдяващи се смеси, които позволяват два часа след заливката да се ходи по пода. Такива материали са незаменими в случаи, когато строителните и ремонтните работи са ограничени от кратки срокове.

Преди да се постави подовото покритие е добре специалист да определи състоянието на основата. То се определя по няколко критерия, като изравненост, здравина на повърхностния слой, неговата влажност и пореста структура. Под внимание се вземат и пукнатини и други налични дефекти.

Когато ще се слага ламинат, се изисква якостта на опън на замазката да е най-малко 10 N/мм2, а под РVС-покритие – 20 N/мм2. Под керамично подово покритие за достатъчна се приема якост на опън на замазката от около 8 – 10 N/мм2. Сухите смеси за изравняване на подове са сложни състави на основата на свързващо вещество (цимент или гипс) с добавени минерални пълнители и полимерни модификатори. Присъствието на модификатори обезпечава добра адхезия към основата, повишена еластичност, подвижност и способност на разтвора да се самоизравнява. Освен това, полученото покритие не се свива, достатъчно здраво е и има добра износоустойчивост. Има и водозадържащи добавки, които увеличават отвореното време за работа и корекции върху покритието и предотвратяват поява на пукнатини. Съществуват и други специални добавки, като например армиращи влакна, които не позволяват разрастването на микропукнатини. Замазките за отопляеми подове пък съдържат добавки, подобряващи топлопроводимостта, както и устойчивостта към появата на пукнатини и спрямо големи температурни амплитуди. По отношение на вида на свързващото вещество сухите смеси за изравняване на подове се делят на две групи – състави на основата на цимент и на основата на гипс. Първата група се използват за направата на замазки на подове в жилищни и обществени сгради както навън, така и вътре. Докато съставите на основата на гипс са приложими за замазки само в помещения. Гипсът обаче си има и своите предимства. Той е екологично чист и има добри топлоизолационни качества, поради което гипсовите замазки са много използвани в цяла Европа. Освен това, полимерно модифицираните гипсови замазки набират якост по-бързо от циментовите (например за 6 – 8 часа) и са готови за експлоатация след 6-7 дни. Гипсът има и друго предимство – може да регулира влажностния и температурния режим в помещението, като поглъща излишната влага, а при недостиг я отдава обратно.

Саморазливните подови замазки както на циментова, така и на гипсова основа се различават по състав. Едни от тях са предназначени за грубо нивелиране на силно неравни основи и се нанасят в дебел слой, а други са тънкослойни и служат за фино изглаждане на основата преди поставянето на подовото покритие. Смесите от първия тип се използват за първоначална обработка на пода, ремонт или изравняване на бетонни плочи. Те се нанасят в дебели слоеве, някои от тях дори до 300 мм. С цел повишаване на якостните характеристики, пълнителите в тях са обикновено едрофракционни компоненти (0,6-2,5 мм) от пясък и чакъл. Замазките за грубо изравняване не гарантират идеално равна повърхност, дори да са изпълнени професионално. За премахване и на най-фините дефекти се използват тънкослойни (от 0,2 до 10 мм) изравняващи смеси. Компонентите от най-едрата фракция в тях не превишават 0,2 мм, което гарантира получаването на равна и гладка повърхност.

В зависимост от вида на полимера саморазливните подови замазки се делят на епоксидни, полиуретанови и метакрилатни. Те обикновено са предназначени за тънкослойно нанасяне и фино изравняване и поради добрите си експлоатационни и естетически характеристики много от тях могат да служат едновременно за изравняване на пода и за финишно подово покритие. Епоксидните са подходящи за помещения с голямо механично натоварване и с интензивно въздействие на течности, включително агресивни. Те имат добра адхезия към различни основи и позволяват разнообразни цветови решения. Водоотблъскващи са и могат да се мият под налягане. В същото време, обаче, те не са много еластични, не са устойчиви на удар и на големи температурни амплитуди. При добавяне на специални компоненти могат да се получат и допълнителни качества, като повишена устойчивост на киселини и антистатичност. Полиуретановите покрития са за помещения с постоянни вибрации, силни абразивни въздействия и подвижни подове. Те не са така устойчиви на химични въздействия, както епоксидните и имат по-висока водопоглъщаща способност. Много често са предпочитани за подове на гаражи.

Саморазливните полимерни състави на основата на метакриланти смоли са предназначени за неотопляеми и студени помещения, а също и когато интервалът между полагането на покритието и началото на експлоатацията е много малък. Втвърдяват се за два часа и могат да се нанасят при температури от -35оС. Устойчиви са на ултравиолетовите лъчи и се използват и за външни настилки на паркови и велосипедни алеи. Благодарение на изключителната си механична и химическа устойчивост, тези покрития защитават основата от повреждане от транспортни средства, масла, бензин и други химикали. Имат декоративен външен вид и са водонепроницаеми. Много подходящи са за фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, за хладилни камери и около тях, както и за места изложени на слънчево въздействие. Обикновено като оптимален вариант за изравняване на под специалистите препоръчват грубата замазка да е от по-евтина бетонна смес, в която при необходимост да се добавят чакъл и керамзит за получаване на дебел и здрав слой, а над нея да се постави по-скъпа финишна саморазливна смес.

Leave a Reply